Välkommen!

Den här sidan handlar om intendenturpersonal på passagerarfartyg och deras arbetsmiljö, upplevelser och engagemang i arbetet. Här hittar du information om vilka faktorer i arbetet som är viktiga för en god arbetsmiljö, uppgifter om sjuktal för intendenturpersonal på passagerarfartyg, samt tips på vad du kan göra själv för en bättre arbetsmiljö. Under studien har det framkommit flera exempel där sättet som arbete och uppgifter är organiserade skapar onödig frustration. Det innebär en ökad risk för stress och belastningsbesvär när medarbetare tvingas arbeta på ett sätt och med utrustning som uppfattas som varken effektivt eller säkert. Eller som en respondent i servisen uttryckte det:

Jag jobbar gärna. Jag jobbar gärna hårt. Men jag jobbar inte dumt.

Citatet illustrerar en önskan om att få förutsättningar att kunna göra ett bra och säkert jobb och där medarbetares kompetens och professionalitet tas till vara. Det är också det här suveräna citatet som gett namn till vår hemsida! I tidigare arbetsmiljö- och arbetslivsforskning har intendenturpersonalen  hamnat i skymundan. Det mesta om sjöfart och arbetsmiljö har handlat om däck- och maskinavdelningarna. Det finns också en del forskning  inom den internationella kryssningsindustrin som berör personalens engagemang och arbetstillfredsställelse. Det är väl känt att arbetsmiljön inte bara påverkar risken för ohälsa och olycksfall. Arbetsmiljön påverkar också vår arbetstillfredsställelse och hur motiverade vi är i arbetet. Detta kan i sin tur påverka hur vi utför arbetet. När det gäller serviceindustrin, så som hotell, restaurang och försäljning ombord passagerarfartyg, kan personalens upplevda arbetssituation träffa själva kärnan i verksamheten; det vill säga gästens tillfredsställelse. Servicepersonal kan känslomässigt överföra sina upplevelser av arbetssituationen till kundens upplevelse av servicen. Välmående servicepersonal ger nöjda kunder. På så vis blir servicepersonalens spontant förmedlade välbefinnande en del av den produkt som kunden betalar för. Det som presenteras här är resultat av ett forskningsprojekt vid Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitet som har finansierats av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.

Blogg

Uncategorized

Arbete pågår!

Här kommer det snart mer! Vi jobbar för fullt på att fylla på med mer här på hemsidan. Titta gärna in snart igen!

Kontakta oss

Sjöfartshögskolans forskargrupp

Sjöfartshögskolan Linnéuniversitetet

www.lnu.se

Landgången 4, 391 82 Kalmar

fornamn.efternamn@lnu.se

Kontakta oss