Från våra enkätundersökningar finns en mängd indikatorer som prövats statistiskt mot utmattningsindex i syfte att hitta vad vi kan kalla friskfaktorer. Det vill säga att om man håller med i de positiva påståenden som ställts i enkäten så motsvarar det en lägre upplevelse av utmattning jämfört med att inte hålla med.

Den mest stabila sammansättningen av friskfaktorer med självständiga signifikanser för intendentur ombord passagerarfartyg visade sig bestå i upplevelserna av:

  • tillräcklig bemanning,
  • tid för vila,
  • chef som åtgärdar problem, samt
  • bra relationer mellan avdelningar.