I tidigare arbetsmiljö- och arbetslivsforskning har intendenturpersonalen  hamnat i skymundan. Det mesta om sjöfart och arbetsmiljö har handlat om däck- och maskinavdelningarna. Det finns också en del forskning  inom den internationella kryssningsindustrin som berör personalens engagemang och arbetstillfredsställelse.

Det är väl känt att arbetsmiljön inte bara påverkar risken för ohälsa och olycksfall. Arbetsmiljön påverkar också vår arbetstillfredsställelse och hur motiverade vi är i arbetet. Detta kan i sin tur påverka hur vi utför arbetet. När det gäller serviceindustrin, så som hotell, restaurang och försäljning ombord passagerarfartyg, kan personalens upplevda arbetssituation träffa själva kärnan i verksamheten; det vill säga gästens tillfredsställelse. Servicepersonal kan känslomässigt överföra sina upplevelser av arbetssituationen till kundens upplevelse av servicen.

Välmående servicepersonal ger nöjda kunder. På så vis blir servicepersonalens spontant förmedlade välbefinnande en del av den produkt som kunden betalar för.

Det som presenteras här är resultat av ett forskningsprojekt vid Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitet som har finansierats av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.

Sjöfartshögskolan är en del av Linnéuniversitetet och ligger fint placerad vid vattnet i centrala Kalmar.