Det här är vi som har arbetat i det här projektet. Från vänster Mats Lindblad som när vi startade projektet var chef vid Försäkringskassans Sjöfartskontor, samt Cecilia Österman, Gesa Praetorius och Carl Hult, forskare vid Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet.

Oss når du via e-post på fornamn.efternamn@lnu.se

Foto: Linda Sundgren