Om & kontakt

Om Inte Jobba Dumt

Namnet på den här hemsidan är ett hämtat från en intervju med en servitör. Citatet illustrerar en önskan om att ha förutsättningar att kunna göra ett bra och säkert jobb på en arbetsplats där alla medarbetares kompetens och professionalitet tas till vara.

Om oss

Cecilia och Magnus är verksamma inom Sjöfartshögskolans forskargrupp som bland annat studerar sjöfartens förutsättningar, verksamheten ombord och hur det påverkar sjöpersonalens säkerhet, hälsa och välbefinnande. Båda har en bakgrund som sjöbefäl, Cecilia som sjöingenjör och Magnus som sjökapten.

Cecilia Österman

Tekn. dr, arbetsmiljöingenjör
Universitetslektor och arbetsmiljöforskare vid Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet

Magnus Boström

Fil. dr, sjökapten
Universitetslektor och kommunikationsforskare vid Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra projekt och vad vi har på gång är du välkommen att höra av dig!

cecilia.osterman (a)lnu.se eller magnus.bostrom (a)lnu.se

Vill du läsa om de projekt vi gjort?

Vi vill att vår forskning ska komma till användning. Välkommen att ta del av vår kunskap och det material vi har tagit fram!