Tydlig kommunikation för en bättre arbetsmiljö och ökad säkerhet till sjöss

En fartygsolycka kan leda till förödande konsekvenser för människorna ombord och miljön, för att inte tala om de ekonomiska följderna. Även om fartyg rör sig förhållandevis långsamt så tar de lång tid att få stopp på, och detta kräver att den som kör planerar flera steg i förväg. Samarbete och kommunikation är två faktorer som påverkar säkerheten till sjöss. När fartyg möts kan de ombord behöva prata med varandra för att navigera säkert, och eftersom sjöfarare kan arbeta över hela världen sker snacket ofta på ett annat språk än deras förstaspråk.

Utöver att påverka den fysiska säkerheten så kan språkproblematik påverka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. En person som inte ”når fram” till sin samtalspartner kan uppleva en ökad nivå av stress, och det finns flera vanliga anledningar till detta. Bristande språkkunskaper, en ovan dialekt, brus och störande ljud samt att ens samtalspartner helt enkelt inte känner till det som konversationen handlar om är några exempel så kan skapa missförstånd. Detta kan vara mycket påfrestande, både för den som missförstår och den som blir missförstådd.

Du som försöker göra dig förstådd bör tänka på att anpassa ditt språk. Undvik ett alltför avancerat språkbruk och håll språket enkelt. Har du mycket att säga är det bättre att dela upp detta i flera korta meddelanden, och ge mottagaren tid att repetera det viktigaste. På det sättet ges mottagaren tid att ta till sig informationen, och du får ett kvitto på hen har uppfattat ditt meddelande.

Projektet finansierades av Trafikverket och Stena Rederi

Vill du läsa om fler projekt vi gjort?

Vi vill att vår forskning ska komma till användning. Välkommen att ta del av vår kunskap och det material vi har tagit fram!