Drivkrafter för kompetens­försörjning i en socialt hållbar sjöfart

Det råder brist på kompetenta sjöfarare, och för att inte stå handfallna inom en snar framtid måste något göras nu. Enkelt uttryckt handlar det om att rekrytera fler till sjöfarten, men också att få de som redan arbetar där att trivas och vilja stanna. Eftersom sjöfarten är en mansdominerad bransch så är ett första steg att försöka få fler kvinnor, men också andra minoritetsgrupper, att få upp ögonen för och inse fördelarna med en karriär till sjöss.

Samtal med elever och studenter som läser en sjöfartsutbildning visar tydligt att sjöfarten måste bli bättre på att synas. Fler skulle sannolikt söka sig till ett sjöfartsyrke om de bara visste att yrkena existerade och vad de innebar. Den förlegade bilden av vem en sjöman är behöver förändras. Dagens sjöfarare är främst flexibla problemlösare, där vare sig fysisk styrka eller kön spelar någon roll. Sedan är det minst lika viktigt att skapa en god arbetsmiljö där nya medlemmar känner sig välkomna och alla kan trivas och utvecklas, för att sedan välja att stanna kvar. Även om det känns självklart att fartyget, precis som andra arbetsplatser, ska vara fri från kränkande särbehandling, behöver det tas krafttag inom branschen.

Projektet pågår 2020-2022 och finansieras av Trafikverket

Rapporter i pdf

  • Läggs till när projektet är avslutat

Länkar till vetenskapliga artiklar:

  • Läggs till när det finns publicerade artiklar

Vill du läsa om fler projekt vi gjort?

Vi vill att vår forskning ska komma till användning. Välkommen att ta del av vår kunskap och det material vi har tagit fram!