Ogilla läget

Detta projekt undersökte vem som kan göra vad för att bidra till en god organisatorisk och social arbetsmiljö utan kränkande särbehandling. Exemplen har fångats upp genom en systematisk forskningsöversikt och i dialog med många personer med olika bakgrund och erfarenhet.

Att kränkande särbehandling i olika former förekommer på jobbet är tyvärr inget nytt och självklart gäller det även till sjöss. Den som blir utsatt mår ofta fysiskt och psykiskt dåligt och kan utveckla långvariga hälsoproblem. Samtidigt kan den sociala isoleringen ombord göra det extra svårt för den utsatta att få stöd från familj och vänner när det inträffar. Upp till 25 procent av alla sjöfarare och över 50 procent av kvinnliga sjöfarare rapporterar att de har utsatts för kränkande särbehandling och förövarna utgörs till största del av offrens chefer och arbetsledare.

Slutrapport

I vår slutrapport kan du läsa vad olika aktörerna kan göra för att skapa en god arbetsmiljö ombord, både på kort och längre sikt. Här får du några tips på vad du som medarbetare eller chef kan göra.
Medarbetare: Gör en kompiskoll! Var uppmärksam på exempelvis beteendeförändringar hos dina arbetskamrater och om någon hamnar utanför gemenskapen. Våga fråga hur hen mår och visa att du bryr dig. Öva upp ditt båtkurage genom att säga ifrån när en arbetskamrat blir illa behandlad. Det behöver inte alltid innebära en direkt konfrontation. Du kan också störa situationen på andra sätt, genom att byta samtalsämne, spilla ut en kopp kaffe eller något annat som flyttar fokus från den som utsätts. Du kan också visa stöd genom att inte skratta med i dåliga skämt eller föra vidare skitsnack.

Chefer: Genom ditt ledarskap är du som chef är en viktig förebild och normbärare ombord. Ta dig tid att vara närvarande och markera när du exempelvis observerar olämpligt beteende. Kränkande särbehandling ombord ska självklart hanteras när det sker men det är viktigt att också arbeta förebyggande genom det systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. Var uppmärksam på tillbud. Du behöver agera om du exempelvis märker att medarbetare inte hinner ta paus, ökad irritation eller slarv inom arbetsgruppen, ovälkomna sexuella anspelningar, tafsande eller andra nedvärderande beteenden. Ta hjälp av ditt skyddsombud, arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan!

Projektet finansierades av Afa Försäkring

Rapporter i pdf

Länkar till vetenskapliga artiklar:

  • Läggs till när det finns publicerade artiklar.

Vill du läsa om fler projekt vi gjort?

Vi vill att vår forskning ska komma till användning. Välkommen att ta del av vår kunskap och det material vi har tagit fram!