Intendentur­personalens arbetsmiljö

Intendentur­personalens arbetsmiljö

Intendentur­personalens arbetsmiljö Stundtals tufft men ändå givande. Så skulle arbetssituationen kunna sammanfattas för de som jobbar inom intendenturen med service och försäljning till gäster på passagerarfartyg. Många arbetsmoment innebär hög fysisk och mental...
Ogilla läget

Ogilla läget

Ogilla läget Detta projekt undersökte vem som kan göra vad för att bidra till en god organisatorisk och social arbetsmiljö utan kränkande särbehandling. Exemplen har fångats upp genom en systematisk forskningsöversikt och i dialog med många personer med olika bakgrund...
Fartygens innemiljö och luftkvalitet

Fartygens innemiljö och luftkvalitet

Fartygens innemiljö och luftkvalitet Människan tillbringar nästan 90 procent av sin tid inomhus, resten av tiden spenderas i fordon eller utomhus. Eftersom sjöpersonal ofta jobbar under långa tider ombord med små möjligheter till variation och miljöombyte är fartygens...